keep.

Källbogatan 75, 941 63 Piteå

Kontakta oss

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson

VD

Ulf Isaksson

Ulf Isaksson

Sales, technical and quality support

Kajsa Fasth

Kajsa Fasth

Sales, marketing and communication

Tomas Persson

Tomas Persson

Sales, technical and quality support

Svante Björk

Svante Björk

Sales and quality support

Alla lyckade samarbeten
börjar med en dialog