Vi levererar säkra fasader

Med Keep safe system kan du skydda helglasfasader mot sprängning, brand, attack och smash and grab. Den skyddande tekniken kan inte ses utifrån då endast en nästan osynlig del av karmen inkräktar på själva fönsterytan. Det finns därför stora och mycket flexibla möjligheter att skapa både snygga, moderna och skräddarsydda lösningar:

* Vårt system kan integreras i helglasfasader (structural glazing)
* Kan kombineras med vilket profilsystem som helst, även aluminium
* Glas mot glas-installationer
* Anpassade storlekar

Alla lyckade samarbeten
börjar med en dialog