Vad är smash and grab?

”Smash and grab” är ett engelskt uttryck som innebär att genomföra ett rån eller en stöld genom att köra med ett fordon in i ett skyltfönster och roffa åt sig värdefulla varor för att sedan snabbt försvinna.

Förutom att fönsterglaset spricker och faller sönder vid smash and grab-inbrott rasar ofta hela fasaden in så att förövarna kan ta sig in den vägen. Vid sidan om de ekonomiska förlusterna för stulna varor blir förödelsen ofta stor och butiksägaren måste sannolikt stänga verksamheten under en period för att återställa lokalerna. Med vår säkra lösning, Keep safe system, minimeras kostnaderna för skador, stöld och stillestånd.

Alla lyckade samarbeten
börjar med en dialog