Keep safe system har nyligen genomgått framgångsrika tester mot beskjutningsattacker hos RISE Research Institutes of Sweden, vid deras ballistiska laboratorium i Varberg.

De rigorösa testerna utfördes enligt standard SS-EN 1522:1998, som specificerar krav och klassificering för fönster, dörrar, luckor och jalusier med avseende på skottsäkerhet. Vår testenhet utsattes för skott från ammunition specificerad i klass FB6 enligt EN 1522.

Testresultatet visar att Keep safe system uppfyller alla krav för klass FB6(NS), vilket innebär högsta nivå av skottsäkerhet i enlighet med gällande europeiska normer.

Resultatet bekräftar Keep safe systems överlägsna kvalitet och stärker ytterligare vår ambition att erbjuda marknadens mest resilienta och pålitliga lösningar för fönster, dörrar och fasader.

Keep the Company fortsätter att leda utvecklingen inom säkerhetsteknologi för skydd av människor i utmanande miljöer.


Testerna utfördes av RISE Research Institutes of Sweden, vid deras ballistiska laboratorium i Varberg.

Fler nyheter