Med patentet klart i USA arbetar vi nu även för att etablera Keep safe system på denna stora och intressanta marknad.

Fler nyheter