Keep the company har tecknat avtal med NCC om att leverera alla dörr- och väggpartier till jätteprojektet Västlänken i Göteborg. Affären är den största upphandlingen av säkerhetsfönster och säkerhetsdörrar i Sverige under 2022.
– Vi är oerhört stolta och glada, säger VD Håkan Karlsson.

Västlänken är en cirka 6 kilometer lång tågtunnel under centrala Göteborg som kommer att trafikeras av regional- och pendeltåg. Tre nya stationer ska byggas längs den nya sträckningen, som beräknas öppna för trafik i december 2026.

Genombrott för Keep safe system

NCC, som bygger deletapp Centralen på uppdrag av Trafikverket, har under en längre tid sökt en fungerande och säker lösning för glas- och dörrpartier till projektet. Efter avancerade beräkningar, utförda av en underleverantör till NCC, konstaterades att Keep safe system är det enda som kan matcha specifikationens högt ställda krav till en rimlig kostnad. Vår lösning möjliggör dessutom att tillverka en smäckrare stålstomme, vilket både förbättrar det visuella intrycket och sparar pengar i form av mindre materialåtgång.

– Västlänken öppnar vägen för Keep i alla projekt där tunnelstationer ska uppföras eller byggas om. Det här är ett stort genombrott för Keep safe system, säger Håkan Karlsson.

Storsatsning väntar

Lanseringen av vårt patenterade system för säkra fönster och dörrar startade för mindre än två år sedan. Sedan dess har Keep safe system fått mycket stor uppmärksamhet. Nu siktar vi på en stor nationell och internationell lansering.

– Vi har lagt en strategi som vi följer och med NCC-kontraktet har vi den referens vi behöver. Keep safe system har alla förutsättningar att bli en standard för säkra fönster- och dörrpartier. The sky is the limit, säger Håkan Karlsson.

Fler nyheter